ส.ส.เพื่อไทยโต้รัฐไฟใต้เริ่มคลี่คลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายซูการ์โน มะทา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.ยะลา กล่าวถึง สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ว่าขณะนี้แม้จะมีสถิติจำนวนเหตุการณ์รายวันลดลง แต่หากประเมินจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ละครั้งปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังสามารถสร้าง
ความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย และความรู้สึกแทบจะไม่ลดลงจากเดิม อีกทั้งยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นด้วยวิธีการและปฏิบัติการในรูปแบบที่ก่อเหตุของคนร้ายในแต่ละครั้งอีกด้วย จึงอยากให้รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเวลานี้