อุตสาหกรรมตรัง พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรชาวสวนยางพารา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรชาวสวนยางพารา แก้ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการผลิตยางแผ่น นายเดชา เกื้อกูล อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดกำลังกลายเป็นปัญหาที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม สำหรับในพื้นที่ชนบท กิจกรรมการประกอบอาชีพบางประเภท ก็เป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน เช่น การผลิตยางแผ่นซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่หรือผู้ประกอบการรายย่อย ยังไม่เข้ากฎเกณฑ์การเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหามากนัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้ อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ขณะนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบเล็กๆ ที่ต้นทุนไม่สูงมากนัก ให้เกษตรกร หรือผู้ประกอบการทำการติดตั้งในระบบการผลิตของตัวเอง เป็นการลดปัญหาเรื่องของกลิ่นและน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางแผ่น ป้องกันปัญหาที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด