กศน.ตำบลสากอ ขับเคลื่อนการทำงานทั้งระบบโดยภาคประชาสังคม ทำให้การศึกษาและการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีปร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี ขับเคลื่อนการทำงานทั้งระบบโดยภาคประชาสังคม ทำให้การศึกษาและการพัฒนาชุมชนในระดับหมู่บ้านเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ วันนี้ (9 ก.พ.53) ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี นายนัจมุดดิน อูมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดศูนย์ กศน.ต.สากอ พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่า "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.สากอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาที่มีวิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และขับเคลื่อนการทำงานทั้งระบบโดยภาคประชาสังคมในพื้นที่ นายไพศาล ฝอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.สากอ (กศน.) อ.สุไหงปาดี เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในพื้นที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาตามหลักสูตรในสายสามัญเท่านั้น แต่รวมถึงการศึกษาด้านสายอาชีพ ซึ่งมีเครือข่ายการเรียนการสอนอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่กลับมาเป็นวิทยากรในการสอนนักศึกษารุ่นน้องซึ่งก็จะได้รับค่าตอบแทนรายละประมาณ 9,000-10,000 บาท ตามความสามารถของแต่ละคน และบางส่วนก็เข้าสู่ระบบการทำงานที่มีโรงงานของกลุ่มสตรีบ้านบอเกาะเป็นตลาดแรงงานใหญ่ที่รองรับนักศึกษาอยู่แล้ว ทำให้การศึกษาและการพัฒนาชุมชนในระดับหมู่บ้านเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด