โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยาเปิดหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพด้านเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ในการเข้าศึกษาตั้งแต่ขั้นการสมัครและเข้าเรียนจนจบการศึกษา นักเรียนไม่ต้องียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง เมื่อเรียนจบแล้วโรงเรียนยังช่วยหางานเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ช่วยเดือนมีนาคม เมษายน และกันยายน ตุลาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนต้องจัดสอบรับนักเรียนใหม่โดยมีการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีการจัดสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล โรงเรียนจึงเปิดสอบนอกสถานที่ โดยจะทำการสอบช่วงกลางเดือนมีนาคม 2553 ใน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และจังหวัดหนองคาย สอบถามเพิ่มเต็มที่ 038-716247-9

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด