สถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอกสองของพะเยา พบการระบาดขยายตัวเป็นวงกว้างในสถา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของจังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มอีก 11 ราย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากการรายงานของกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอกสอง พบว่ามีการระบาดเกิดในสถานศึกษา เริ่มจากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และแนวโน้มการระบาดขยยตัวเป็นวงกว้างไปยังสถานศึกษาในอำเภออื่นๆ ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 30 ม.ค. 6 ก.พ. 53 ) มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 ราย เป็นครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอจุน อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งควรเร่งรัดมาตรการตามแนวทางการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการคัดกรองนักเรียนที่เดินเข้าประตูโรงเรียน เด็กที่มีอาการไม่สบายคล้ายไข้หวัดใหญ่ ถ้าอาการมากให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน สำหรับในส่วนของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จังหวัดพะเยา มียอดสะสมผู้รับบริการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,780 ราย จากจำนวนเป้าหมาย 13,390 รายที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนวัคซีน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด