สหพันธ์ครูใต้โอดครูถูกสังหารแล้ว125ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญสม ทองศรีพลาย สหพันธ์ครู จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หลังจากที่ครูตกเป็นเป้าอีกครั้งในรอบปี จนล่าสุด มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปแล้ว 125 ราย แยกเป็นข้าราชการครู 100 ราย ครูสอนศาสนาอีก 25 ราย เนื่องจาก ครูตกเป็นเป้านิ่ง และไม่มีทางสู้ เมื่อตกอยู่ในเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม คาดว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือถึงมาตรการความ
ปลอดภัยให้กับครูใหม่ พร้อมสำรวจเส้นทางที่อันตราย และหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย กับบุคลากรทางการศึกษาอีก