จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน ปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน ปี 2553 สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการขายเนื้อสัตว์ปีกที่ถูกสุขอนามัย นายปรีชา วนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ จัดทำโครงการ "เนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน ปี 2553 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลหนึ่งที่สำคัญของชาวจีน เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเนื้อสัตว์ปีกที่จะใช้ในพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษช่วงเทศกาลตรุษจีนให้มีความสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค ให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ปีที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย และลดการแพร่กระจายของโรค โดยจะมีการควบคุมกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีกที่ถูกสุขอนามัย ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงที่จำหน่าย โดยผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับสายรัดขาสำหรับรัดขาสัตว์ปีกเป็นรายตัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านความปลอดภัย และเป็นการสร้างเสริมการขายเนื้อสัตว์ปีกที่ถูกสุขอนามัยด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อไก่ เนื้อเป็ดที่มีสายรัดขาของโครงการฯ และเชิญชวนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-5581-6803 ต่อ 106

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด