เครือข่ายชาวบ้านอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธุ์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายชาวบ้านอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายเครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมหนองแซง ขอให้ตรวจสอบที่มาของกองทุนโรงไฟฟ้า ตัวแทนชาวบ้าน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายโกศล จิตรจำลอง ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กอ่าวคั่นกระได เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็น คือ เรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเขาทุ่งมะเม่า เพื่อจัดสร้างโครงการก่อสร้างโรงงานจำกัดขยะแบบครบวงจร และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่กลับพบการปรับพื้นที่จากบุคคลที่อ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาทุ่งมะเม่า จำนวนกว่า 200 ไร่ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ทั้ง 2 คณะ จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ขณะที่ ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมหนองแซง นำโดย นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี ประธานเครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม (สระบุรี) ยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมาธิการทั้ง 2 คณะ ตรวจสอบการบริหารการจัดการกองทุน เพื่อดูแลชุมชนรอบบริเวณโรงไฟฟ้า หนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตุถึงที่มาของกองทุนของโรงไฟฟ้าไม่มีความชอบธรรมในการจัดตั้ง และมีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนผ่านค่าเอฟที โดยไม่มีกฎหมายรองรับ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด