คนยะลาแสดงตนบริสุทธิ์ไม่เอี่ยวป่วนใต้

คนยะลาแสดงตนบริสุทธิ์ไม่เอี่ยวป่วนใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมเสริมสร้างสนติสุข ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รับมอบตัว ราษฎรที่มาแสดงตน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ถูกทางราชการออกหมายจับ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คน บุคคลที่ถูกทางราชการออกหมายจับ ตาม ป.วิ.อาญา จำนวน 3 คน และบุคคลที่ต้องสงสัยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรง จำนวน 8 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นราษฎรในพื้นที่ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดยะลา ได้ประกาศใช้แนวทางยะลาสันติสุข เพื่อใช้ในการช่วยเหลือราษฎร ที่อ้างว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับความเป็นธรรม โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงปัจจุบัน มีคนให้ความร่วมมือเข้ามาแสดงตน จำนวน 41 ราย ขณะเดียวกันนี้ได้ มีการประสานจากญาติผู้หลงผิดจะเข้ามาแสดงตน อีก 20 ราย ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกันอยู่