หน่วยงานกระทรวงแรงงาน จ.มุกดาหาร บูรณาการป้องกันยาเสพติด เอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน จัดการอบรมด้านการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรค และการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรโรงงานสีขาว แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ นางสาวเนาวลักษณ์ กาญจนานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคมและบริษัท สหเรือง จัดอบรม "ผู้บริหารสถานประกอบกิจการยุคใหม่เข้าใจเอดส์และวัณโรค และโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจกรรม โดยได้บูรณาการระหว่างการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค และการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาวและโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ได้มีกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรค (ASO-Thailand) ตลอดจนให้สถานประกอบกิจการได้มีกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นระบบ สร้างความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน เพื่อร่วมเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดเข้าสู่สถานประกอบกิจการ ขณะที่นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ว่า ปัญหา เอดส์ วัณโรค และยาเสพติด ล้วนเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และได้ขยายวงกว้างเข้าสู่ระบบโรงงาน หากสถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแล้ว ก็สามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ ก่อนการอบรม ยังได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงานและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด