ประชุมวุฒิเลื่อนพิจารณาถอดสมชายเป็น16กพ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภานัดพิเศษ เพื่อพิจารณาการดำเนินการถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญ โดยในการประชุมนัดนี้ เป็นการพิจารณาวางกรอบกำหนดวันแถลงของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และ นายสมชาย ผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้ง พิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของ
ผู้ถูกกล่าวว่า โดย นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา แจ้งว่า นายสมชาย ได้แสดงความประสงค์ จะยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติม จำนวน 12 รายการ แต่ขณะนี้ได้ยื่นมาเพียง 4 รายการเท่านั้น ซึ่งหากรอนายสมชาย ยื่นพยานหลักฐาน จนครบ เกรงว่า การดำเนินการถอดถอน จะเกิดความล่าช้า จึงขอหารือวุฒิสภาว่า มีอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยบ้างส่วนให้สอบถามไปยัง ป.ป.ช. ว่าพยานหลักฐาน ทั้ง 12 รายการ ที่ นายสมชาย อ้างถึงนั้นได้ผ่านการพิจารณาของ ป.ป.ช. หรือไม่ หากไม่เคยยื่นต่อ ป.ป.ช. มาก่อน วุฒิสภาก็ไม่สามารถนำมาพิจารณาได้

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด ที่ประชุมได้มีมติเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไป เพื่อฟังความเห็นจาก ป.ป.ช.ว่า จะมีการให้เพิ่มเติมพยานหลักฐาน และกำหนดวันการแถลงของ ป.ป.ช. และ นายสมชาย ออกไปเป็นวันที่ 16 ก.พ. นี้