''สาทิตย์''ยันรายการช่อง11สะท้อนเรื่องจริง

ชี้ไม่นำเสนอรายการที่สร้างความแตกแยก เชื่อคนมองต่างมุม คนรับสื่อมีหน้าที่ตัดสินหลังได้ข้อมูล

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด