ผู้ว่าฯลพบุรี ปัดไม่มีม็อบแดงติดอาวุธ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ยังไม่พบกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่ จะมีก็แต่กองกำลังทหารเท่านั้น ที่สามารถติดอาวุธได้ พร้อมตั้งด่านตรวจแต่ละจุด เฝ้าระวังตามสถานที่ราชการ โดยเฉพาะ
ศาลากลาง เป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองจากทางรัฐบาล โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย จับกุมผู้กระทำความผิด หรือ ละเมิดสิทธิผู้อื่น สำหรับ การปฏิบัติหน้าที่ของทหาร กระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

ขณะนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการใช้ความรุนแรง เพื่อสร้างสถานการณ์ในจังหวัดอีกทั้ง ได้ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ช่วยรณรงค์ให้เกิดความรักสามัคคี ถึงแม้จะมีการแตกแยกทางความคิดที่หลากหลาย แต่ประชาชนจังหวัดลพบุรี สามารถอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้