ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดินวิ่งชิงถ้วยพระราชทาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการเดิน - วิ่ง สายใยแห่งความรัก ขาว - ทอง มินิฮาร์ฟมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ท่านที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-643-600-5 ต่อ 163

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด