เลขากฤษฎีกาเผยตีความร่างกม.เงินกู้เสร็จแล้ว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(9 ก.พ.) คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางรัฐบาลส่งประเด็นการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจ พ.ศ....ในขั้นตอนของวุฒิสภา ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณาว่า ทางกฤษฏีกาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งให้รัฐบาลได้ภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ประเด็นที่รัฐบาลสอบถามมาเป็นรายละเอียดในเรื่องถ้อยคำว่าวุฒิสภาสามารถแก้ไขได้ในประเด็นใดบ้าง และจะมีผลอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานคณะกรรมาธิการ่วมส่งผ่านมายัง ครม. เพื่อขอให้กฤษฎีกาวินิจฉัย เมื่อถามว่าในชั้นของวุฒิสภาสามารถแก้ไขได้หรือไม่ คุณพรทิพย์ กล่าวว่า ขณะนี้ขั้นตอนการพิจารณาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม เพราะก่อนหน้านี้วุฒิสภาได้แสดงความเห็นและมีการแก้ไขไปแล้ว จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม อย่างไรก็ตาม หากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนของวุฒิสภา ก็ถือว่าร่างดังกล่าวตกไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด