วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดมหกรรมวิชาชีพ นำผลงานนักศึกษาแสดงสู่สายตาสาธารณชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดมหกรรมวิชาชีพนำผลงานนักศึกษาแสดงสู่สายตาสาธารณชน และส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคต นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2553 ภายใต้คำขวัญ "ภาพลักษณ์ อาชีวศึกษา พัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้คณะครูได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ การจัดแสดงผลผลิต สินค้า การสาธิต ของนักศึกษา การแนะนำ อาชีพ วิชาชีพ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จ จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาศึกษาต่อ ในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อจะนำวิชาความรู้ไปปฏิบัติงานประกอบอาชีพในอนาคต จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภายในงานยังมีกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การมอบเกียรติบัตร เกียรติคุณ และอื่นๆ ในการสื่อสารถึงนักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายในงานมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมการแสดงผลงานประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิทยาศาสตร์ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การประกวดโครงการวิชาชีพ และกิจกรรมการบันเทิง นอกจากนี้ ได้จัดการประกวดทักษะวิชาพื้นฐาน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้า และกิจกรรม 108 อาชีพ ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด