บวช2แสนรูปถวายพระเทพฯ

นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการแถลงข่าวการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2553 ว่า โครงการดังกล่าวจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 1 เมษายน พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา รับประสบ การณ์จริง ที่สำคัญยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และได้บำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 แสนคน/รูป

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ขณะนี้มีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 2,506 วัด มีผู้แสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมอุปสมบทพระภิกษุ 31,352 คน บรรพสามเณร 175,840 คน และบวชศีลจาริณี 154,624 คน รวมทั้งสิ้น 362,816 คน ซึ่งเกินเป้าหมายแล้ว แต่ก็ไม่มีปัญหา เพราะวัดต่าง ๆ สามารถรองรับได้ ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็น เจ้าภาพได้ ณ วัดที่จัดโครงการใกล้บ้าน หรือโทร. 0-2422-8793-4 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด