ชาวปัตตานี แห่ขอออกโฉนดที่ดินหรือสค.1

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่รัฐบาล เปิดให้ประชาชน ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยนำหลักฐาน สค.1 มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดิน เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ 11 ในวันสุดท้าย มีประชาชนในพื้นที่ของ จ.ปัตตานี นำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าพนักงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องขยายเวลา ในการรับยื่นขอออกโฉนด นางสุจิรา อาแว เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ปัตตานี กล่าวว่า ยอดประชาชนที่มาออกโฉนดทั้งหมด เป็นไปตามเป้า ที่สำนักงานที่ดินวางไว้ คือเกือบทั้งหมดของจำนวนที่สำรวจ 26,014 แปลง มีประชาชนให้ความ
สนในเกือบ 95 % และที่ยังไม่ได้มายื่นคำออกโฉนด อยู่ที่ 5 % และคาดว่า เป็นไปตามที่ประชาชน เดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือประเทศมาเลเซีย