ยื่น ส.ค.1 จ.อยุธยาฯ วันสุดท้าย คึกคัก อดีต รมช.มหาดไทย ร่วมยื่น เกรงถูกตัดสิทธิ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ายื่นเรื่อง สค.1 เพื่อขอออกโฉนดในวันสุดท้ายที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตลอดทั้งวันพบว่า มีประชาชนจำนวนมากมายื่น สค.1 เพื่อขอออกโฉนดเช่นกัน วันนี้(8 ก.พ.53) เวลา 12.00 น. ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีประชาชนจำนวนมากมาติดต่อยื่น ส.ค.1 เพื่อออกเอกสารโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กรมที่ดิน ประกาศ และหากพ้นจากวันนี้ไปการยื่นขอ ส.ค.1 เพื่อออกเอกสารโฉนดที่ดินต้องไปร้องต่อศาล โดยพบว่าตลอดทั้งวันประชาชนส่วนใหญ่ที่นำ ส.ค.1 ต้นฉบับซึ่งออกให้เมื่อปี พ.ศ.2498 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเก่าเก็บ ชำรุด ขาดไปตามกาลเวลา และอีกทั้งเจ้าของ ส.ค.1 ที่ระบุในเอกสารส่วนใหญ่เสียชีวิตไปหมดแล้ว ทำให้ลูกหลานผู้ครองครอบใช้สิทธิ์ในที่ดินในปัจจุบัน ต้องนำเอกสารใบมรณะบัตร เอกสารพยาน กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน มาอ้างอิง เพื่อยืนยันว่าเจ้าของที่ดินตามเอกสาร ส.ค.1 เสียชีวิตไปแล้ว และลูกหลานมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มีการยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอออกโฉนดไว้ และจะได้มีการนัดรังวัดที่ดินและพิจารณาอนุมัติโฉนดที่ดินต่อไป อย่างไรก็ตามพบว่าในวันนี้ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายื่นเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ในเขต ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ดินที่ซื้อไว้และครอบครองมาตั้งแต่ปี 2530 นายชัยภักดิ์ฯ กล่าวว่า กรมที่ดินเปิดโอกาสให้มีการยื่น ส.ค.1 เพื่อขอออกโฉนดมา 1 ปีแล้ว และวันนี้วันสุดท้ายซึ่งตนเองก็เกือบพลาดและโชคดีติดตามข่าวช่วงเช้าวันนี้ สำหรับที่ดินดังกล่าวตนเองซื้อไว้หลายแปลงหลายโฉนดตั้งแต่ปี 2530 ประมาณ 200 ไร่ ในจำนวนที่ดินที่ซื้อ ตรงใจกลางที่ดินแปลงรวมเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 จำนวน 6 แปลง พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งได้มายื่นเรื่องเพื่อทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย นายสุธรรม หนูงาม เจ้าพนักงานที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่ามี ส.ค.1 ประมาณ 9,000 แปลง และที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงชุมชนให้ประชาชนมายื่นจดแจ้งจาก ส.ค.1 ให้เป็นโฉนด ล่าสุดพบว่ามีการมายื่นเพียง 1,200 รายเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือเข้าคิวเพื่อรอเจ้าหน้าที่ออกไปรังวัดที่ดิน ชี้แนวปักเขต พิสูจน์การใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงประกาศออกโฉนดเพื่อดูว่ามีการคัดค้านหรือไม่ โดยขึ้นตอนทั้งหมดเชื่อว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนจึงจะแล้วเสร็จและสามารถออกโฉนดตามกฎหมายให้กับผู้ยื่นเรื่องได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด