บช.น.คุมเข้มบุคคลสำคัญ

บช.น.คุมเข้มบุคคลสำคัญ
INN News

สนับสนุนเนื้อหาพล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยหลังการประชุม เพื่อวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ และบ้านพักว่า ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เรียกประชุม เพื่อตรวจสอบความ
พร้อม ในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ และบ้านพัก เช่น คณะรัฐมนตรี องคมนตรี และองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ทุกสถานีตำรวจนครบาลสำรวจข้อมูล
เพื่อกำหนดจุดวางกำลังตามที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ และให้วางกำลังตลอด 24 ช.ม. โดยประสานทำความเข้าใจกับบุคคลสำคัญ รวมถึงการติดตั้งและตรวจสอบกล้องวงจรปิด ให้สามารถใช้การได้ นอกจากนี้ ยังได้ให้จัดทำแผน
เผชิญเหตุ โดยจะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติที่ชัดเจน

ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจนครบาล จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ไว้อีกด้วย