จ.สุโขทัยขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล วันที่ 12 16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นายสมศักดิ์ ลิขสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดโครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย ก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ 12 16 กุมภาพันธ์ นี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเปิดเวทีให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เผยแพร่ นำสู่การสร้างสรรค์ผลงานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยมีการออกร้านสาธิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาสุโขทัย และการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ มหกรรมสังคโลกสุโขทัย, ศรีสัชนาลัย มีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผา บ้านเกาะน้อย, มหกรรมผ้าทอสุโขทัย ผ้าทอบ้านภูนก ผ้าทอบ้านไร่ ผ้าทอบ้านด่านลานหอย ผ้าทอบ้านตึก ผ้าทอบ้านนาต้นจั่น, มหกรรมเครื่องเงิน เครื่องทอง ของดีศรีสัชนาลัย, มหกรรมอาหารพื้นบ้านลานพื้นเมือง, มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งไทยวงใหญ่ สืบสานตำนานเพลงศิลปินแห่งชาติ วงดนตรีลูกทุ่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย การจัดโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด