''จุรินทร์''เผยทางเยียวยา นศ.พยาบาลโคราช

วันนี้(8 ก.พ.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข แถลงภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหากรณีวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาการพยาบาลแล้ว โดยเมื่อตรวจสอบพบว่ากระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรได้รับการรับรองเฉพาะปี 2548-2549 แต่เมื่อปี 2550 สภาการพยาบาลได้ขอให้วิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ ทั้งเรื่องเกณฑ์อาจารย์ที่สอนอาจารย์ที่มีชื่อแต่ไม่ได้ไปสอนจริง ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ข้อมูลว่า ทางวิทยาลัยดังกล่าวได้เพิกเฉยไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้นในปี 2550 จึงได้มีมติไม่รับรองหลักสูตร จึงเป็นปัญหาสำหรับเด็กที่เรียนตั้งแต่ปี 2548 และย่างเข้าสู่ปีที่ 3 ที่ไม่มีการรับรองหลักสูตร และยังถือเป็นปัญหาของเด็กปี 1 ในปี 2550-2551 เป็นต้นมาอีกด้วย

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อ่า สำหรับทางแก้ปัญหา กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าควรดำเนินการทางสถาบันและผู้บริหารสถาบันโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนนักศึกษาให้แยกออกเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก ให้สถาบันพระบรมราชชนกช่วยหาสถานที่เรียนให้เด็กที่ประสบปัญหา โดยใช้วิธีการโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาใหม่ที่หาได้ ส่วนแนวทางที่ 2 ให้วิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 29 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสภาการพยาบาลช่วยพิจารณารับเด็กที่เรียนไม่จบหรือแม้แต่เรียนจบแล้วไม่สามารถไปขอใบประกอบวิชาชีพได้ ให้มีโอกาสเข้ามาเรียนเพิ่มเติม จนสามารถเข้าไปขอใบประกอบวิชาชีพได้ ถือว่าเข้าเกณฑ์เป็นการเยียวยาทั้งเด็กที่จบแล้วและยังไม่จบหลักสูตร.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด