กปส.ร่วมกับจ.สุราษฎร์ธานีและสหกรณ์สุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงาน SOUTHERN EXPO ครั้งที่ 4

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสหกรณ์สุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงาน SOUTHERN EXPO ครั้งที่ 4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดเงินหมุนเวียน กว่า 1 พันล้านบาท นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด พร้อมด้วย นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวการเตรียมจัดงาน SOUTHERN EXPO ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ การขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 9 แสนคน และมีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 1 พันล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานจะจัดแสดง Multi Vision 4D และ ภาพยนตร์เรื่อง พ่อ The Greatest of The King The Greetings of The Land โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และจัดแสดงสินค้า เกษตร ไอที นวัตกรรมยานยนต์ ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงเทศกาลอาหารทะเลและอาหารพื้นเมือง สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม นี้ บริเวณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอ พูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด