ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาเด็กทิสติก

ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาเด็กทิสติก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารี จังหวัดลำปาง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนคึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งเด็กดังกล่าวนั้นเป็นเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณชีวิต ทั้งหมด147 คน ทุนละ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 882,000 บาท จากนั้น เด็กที่ได้รับทุนการศึกษา เข้ารับทุนจากพระบรมฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี