รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดบริการฉีดวัคซีนหวัด 09 กลุ่มเสี่ยง 8-26 ก.พ.53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอเชิญผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มาขอรับการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระหว่างวันที่ 8-26 กุมภาพันธ์ 2553 ในเวลาราชการ เวลา 13.00-15.00 น. นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครราชสีมา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอเชิญผู้มารับบริการของโรงพยาบาลนครราชสีมาที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 64 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจทุกประเภท โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรงมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด โรคธารัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเบาหวานทั้งที่มีโรคแทรกซ้อนและไม่มีโรคแทรกซ้อน และผู้ป่วยด้วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมองปัญญา ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ H1N1 2009 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและลดความรุนแรงของโรคที่คาดว่าจะมีการระบาดใหญ่อีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม 2553 มารับการฉีดฟรีที่หน้าห้องทำบัตร ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในราชการระหว่างวันที่ 8-26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 -15.00 น. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาแสดงด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4423-5574

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด