กรมขนส่งทางบก เตรียมทำเกณฑ์ค่าโดยสารใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นตามโครงการศึกษาต้นทุนการประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง โดยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ และหลังจากนี้จะได้ผลสรุปต้นทุนที่แท้จริง ที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย เพื่อนำมาคำนวนค่าบริการเพื่อความเป็นธรรม ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการ และหลังจากนี้จะมีการจัดทำเกณฑ์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารใหม่ โดยหลักเกณฑ์จะต้องประกอบไปด้วยต้นทุนในการเดินรถที่เกิดขึ้นตามจริง อาทิ ราคาน้ำมัน ราคารถ อะไหล่รถ ค่าแรง การซ่อมบำรุง เป็นต้น

ด้าน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการต้องมาร้องขอ ขึ้นค่าโดยสารทุกครั้ง เมื่อมี ราคาน้ำมัน ราคาอะไหล่รถ สูงขึ้น