พม.หารือข้อกฎหมายช่วยเหลือ ครูน้อย

พม.หารือข้อกฎหมายช่วยเหลือ ครูน้อย

พม.หารือข้อกฎหมายช่วยเหลือ ครูน้อย เกี่ยวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)หารือช่วยเหลือ ครูน้อย หลังเป็นหนี้นอกระบบจ่ายดอกวันละ 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่รับอุปการะไว้

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงกรณีภาระหนี้สินนอกระบบจำนวนมากของนางนวลน้อย ทิมกุล ผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อย เนื่องจากต้องหาเงินมาช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่รับอุปการะไว้ ทั้งด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยดูแลเรื่องเจ้าหนี้ว่า ทาง พม.เห็นด้วย เพื่อช่วยตรวจสอบหนี้สินที่แท้จริง

ส่วน พม.เองยินดีให้ความช่วยเหลือหากครูน้อยจะให้รับเด็กที่ดูแลอยู่เข้ามาอยู่ใน ความดูแลของ พม. เพราะ พม. มีสถานรับเลี้ยงเด็กอยู่แล้ว ซึ่งเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์นั้น ได้รับการดูแล อาหารที่อยู่ และเรียนหนังสือเช่นเดียวกัน ส่วนจะให้เงินช่วยเหลือครูน้อยได้หรือไม่นั้น ในวันนี้จะเชิญ นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวง พม.เข้ามาหารือเรื่องข้อกฎหมาย เนื่องจากสถานเลี้ยงเด็กฯ ของครูน้อย เป็นองค์กรเอกชน ระเบียบในการให้เงินช่วยเหลือจะทำได้หรือไม่นั้น ยังไม่แน่ใจ.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด