คกก.ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 เตรียมประชุมอีกครั้งในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 เตรียมประชุมอีกครั้งในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.53) เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปวิธีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง หลังจากคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 ที่มี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ได้ประชุมนัดแรกเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจีที 200 รวมทั้งมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.53) เวลา 15.30 น. คณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งเป็นนัดที่ 2 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะทำงานชุดย่อยที่ตั้งขึ้นได้หารือและศึกษาแนวทางการทดสอบจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางทดสอบแล้ว ซึ่งมีความชัดเจนทั้งด้านสถานที่ทดสอบ และวิธีการที่จะทดสอบ ทั้งนี้จะนำเข้าคณะกรรมการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปก่อนดำเนินการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด