พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ครูบาดวงดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ครูบาดวงดี เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระมงคลวิสุต หรือครูบาดวงดี สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เกจิอาจารย์ที่อาวุโสสูงสุด อายุ 103 ปี ซึ่งมรณภาพลงด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน โดยมี นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี ขณะที่พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือและจากสหภาพพม่า รวมทั้งศรัทธาสาธุชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง พระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้ปิดแผ่นทองลงตลอดสรีระของครูบาดวงดี ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญสรีระของครูบาดวงดีบรรจุในโลงแก้ว โดยมีกำหนดจะสวดพระอภิธรรมทุกวันจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 หลังจากนั้นคณะกรรมการจะประชุมหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร ครูบาดวงดี สุภัทโท เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระมงคลวิสุต เป็นพระนักปฏิบัติและพัฒนา เมื่อครั้งยังมีชีวิตเคยสร้างสาธารณูปโภค เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาลาการเปรียญ และสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวทางของพุทธมามกะ มีศิษยานุศิษย์จำนวนมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด