จ.พิษณุโลก เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระยะที่ 2 ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 จากทั้งหมด 1,086 กองทุน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพิษณุโลก จดทะเบียนเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะที่ 2 ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 จากทั้งหมด 1,086 กองทุน นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 โดยกองทุนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 50-150 คน จะได้รับทุนเพิ่ม 2 แสนบาท กองทุนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 151-300 คน ได้รับทุนเพิ่ม 4 แสนบาท และกองทุนที่มีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 351 คนขึ้นไป จะได้รับทุนเพิ่ม 6 แสนบาทนั้น จังหวัดพิษณุโลกมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น 1,086 กองทุน ขณะนี้ได้ดำเนินการจดทะเบียนไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตามระเบียบยังเหลือ 63 กองทุน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองและในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ครบทั้งหมดแล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด