กต.ลั่นฮุนเซนมาไทยต้องขออนุญาตก่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ ผ่านเว็บไซต์ ของกระทรวงฯ ตามที่สมเด็จเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีกำหนดการ ที่จะเดินทางมาเยี่ยมพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยอาจจะเข้ามาในพื้นที่ของไทย ในบางจุดด้วย นั้น กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนย้ำ ดังนี้

1. รัฐบาลไทยไม่ขัดข้อง หากนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของไทย แต่ต้องแจ้งให้ทราบ และขออนุญาตก่อน โดยรัฐบาลไทย จะมีผู้แทนไปต้อนรับ ในระดับที่เหมาะสม

2. การเยือนดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบ ต่ออธิปไตยของไทย เนื่องจาก ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ การเดินทางเข้ามาดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อการอ้างสิทธิทางกฎหมายเหนือดินแดนของไทย ซึ่งฝ่ายไทย ได้
เคยอ้างสิทธิ และยังคงไว้ซึ่งสิทธิของไทย อยู่อย่างเต็มที่