ชาวบ้านตื่น!ทหารพร้อมอาวุธซ้อมรบ-ไม่บอก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ต่างตื่นตกใจ หลังพบว่า ในพื้นที่ต.ท่าข้าวเปลือก มีรถทหารจำนวนมาก และกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เข้ามาในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการลาดตระเวนตามหมู่บ้าน ซึ่งเป็นรถยีเอ็มซี ติดตั้ง
ปืนกล และรถปืนใหญ่ และการเคลื่อนย้ายกำลังพล และกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมอาวุธปืน ซึ่งการติดตั้งรถของทหาร มีชาวบ้านม.พัน 10

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งฐานปฏิบัติการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ ในพื้นที่จังหวัด ต.ท่าข้าวเปลือก อีก 1 จุด ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายกำลังพลทหาร ในพื้นที่จังหวัด ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร
แม่จัน ไม่ได้รับการประสานงานแต่อย่างใด จึงได้มีการเร่งการติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทหาร ที่มีการเคลื่อนย้ายกำลัง ในจุดดังกล่าว

เนื่องจาก ชาวบ้านต่างตื่นตกใจ และได้มีการโทรศัพท์เข้าไปแจ้งจำนวนมาก เพราะในวันนี้ ในพื้นที่ของต.ท่าข้าวเปลือก มีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก จึงทำให้ชาวบ้านตกใจ เพราะมีการเลือกตั้งกันอยู่ และขณะเดียวกัน กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการประสานงานทราบว่า กำลังเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ เป็นการจัดงานฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายกำลังพล และมีการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ และคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันนี้ และโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า