นายกฯรณรงค์ยุติความรุนแรงแก่เด็กและสตรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหกรรมปีแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว โดยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า รัฐบาลตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการกับปัญหาความรุนแรง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีการทักทาย ด้วยการพัฒนามาตรการกลไก ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พร้อมต้องสร้างกระแสสังคมให้เห็นว่า ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของสังคม ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล เพราะเห็นว่ากลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ คือ การหาแนวร่วมจากเครือข่ายสื่อมวลชน และสร้างแนวร่วมให้ทุกฝ่ายเป็นเครือข่าย
ในการรวมพลัง เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การกระทำความรุนแรง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมออกเดินรณรงค์ ในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร ร่วมกับศิลปินดาราและนักแสดง โดยมีการดูแลอารักขาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งมี พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มาดูแลด้วยตนเอง ขณะที่การดูแลความปลอดภัยนั้น ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวม 1 กองร้อย จากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 และตำรวจปฏิบัติการพิเศษ