สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสถาปนาสมาคม ฯ พ่อค้า นักธุรกิจ ส่วนราชการ ร่วมงานค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสถาปนาสมาคม ฯ พ่อค้า นักธุรกิจ ส่วนราชการ ร่วมงานคึกคัก คาดปีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจันทบุรีขยายตัว ค่ำวันนี้( 6 ก.พ.53 ) ที่ห้องจุลมณี โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานวันสถาปนาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายโครงการ ให้การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ยอมรับการของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากตัวเลข GDP ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ขณะที่จันทบุรีได้เปรียบเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก และช่วงนี้ จังหวัดจันทบุรี มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง อาทิ เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่เปิดให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ขึ้นเขาไปนมัสการได้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ส่วนสัปดาห์หน้า จะมีงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จันทบุรี และงานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝัน ที่ป่าชายเลนศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าสอน อำเภอขลุง ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี เพิ่มมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด