ม.รังสิตทำสำรวจอยากให้นายกฯพัฒนาตนเอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,600 คน ในหัวข้อ "ผู้นำเพื่อการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย" สำหรับผลที่ออกมา ประชาชนส่วนใหญ่ มีความคาดหวังและต้องการอยู่ในสังคมที่เน้นความเป็นธรรม โดยทุกคนยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิต ขณะที่ ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุว่า
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีความรู้และขยันทำงานดีอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้ นายอภิสิทธิ์ พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เสมอ เพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ ส่วนความคาดหวังต่อนักการเมืองนั้น ต้องการให้ใช้ความซื่อสัตย์และคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และก่อให้เกิดสังคมธรรมาธิปไตย อย่างแท้จริง