จังหวัดระนอง กำหนดออกหน่วย บำบัดทุกข์ฯ ที่โรงเรียนระวิราษฏร์บำรุง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง กำหนดออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนระวิราษฏร์บำรุง อ.ละอุ่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้กำหนดออกให้บริการประชาชนที่โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น ในวันที่ 17 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกของประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น โดยการบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยือนและนำบริการ สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐไปให้บริการประชาชนรวมทั้งการรับฟังเอาปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอเชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงไปรับบริการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด