รองฯสุเทพจ่อขอนายกฯดูแลอุตสากรรมกุ้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันกุ้งไทย ครั้งที่ 20 ที่ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยงานดังกล่าว จะจัดวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์นี้ นายสุเทพ กล่าวว่า สินค้าทางการเกษตร ทั้ง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้ง ถือเป็น Product Champion ของไทย โดยรัฐบาลสนับสนุนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกุ้งมาโดยตลอด พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างมาตรฐานในการเลี้ยงกุ้ง ฐานจังหวัดในปีงบประมาณ 2553 นี้

นอกจากนี้ จะขออนุญาตจากนายกฯ เข้ามาเป็นผู้ดูแลเรื่องกุ้งขอไทยทั้งหมด
โดยก่อนหน้านี้ ตนดูแลเรื่องยางพารา ตั้งแต่ยางพารากิโลกรัมละ 42 บาท ก่อนจัดตั้งรัฐบาล แต่ตอนนี้ ยางพารา สูงถึงเกือบ 100 บาทแล้ว และมั่นใจว่า ราคายางพารา จะมีเสถียรภาพ เนื่องจาก มีการเจรจาทางการค้ากับอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก