นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยอ้วนลงพุงกำหนดเป็นนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตระดับชาติ หลังพบคนไทยเป็นโรคอ้วนกว่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตระดับชาติ หลังพบคนไทยเป็นโรคอ้วนกว่า 10 ล้านคน ขณะที่แพทย์แนะนำให้ออกกำลังกายลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ลดพุง คนกรุงเทพ และร่วมวิ่งในขบวนลดพุงจากคน 4 กลุ่มอายุ หน้าลานการ์เด้นเซ็นทรัลเวิล์ด ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาวะโรคอ้วนลงพุงเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเร่งแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลว่า ภาวะอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญคิดเป็นร้อยละ 2 - 6 ของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ และจากรายงานของกรมอนามัยปี 2550 คนไทยมีปัญหาโรคอ้วนสูงกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35 ของประชากร ส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในเขตเมือง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกำหนดเป็นนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนป้องกันปัจจัยเสี่ยง เช่น การลดการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องอื่มแอลกออล์ การควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนการดูแลสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้านนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า โรคอ้วนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน และไขมันในเส้นเลือด โดยพบว่า กลุ่มที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน คือผู้หญิงที่มีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร และผู้ชายมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคเบาหวานได้ 3-5 เท่า ดังนั้นการออกกำลังกาย จึงถือเป็นการป้องกันภาวะโรคอ้วนได้เป็นอย่างดี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด