นักวิชาการ ระบุ ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อเกษตรกรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการ ระบุ ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อเกษตรกรรมเนื่องจาก ฝนแล้ง สัตว์เกิดภาวะเครียดขณะที่รัฐบาลควรมีมาตรการและให้ความรู้อย่างจริงจัง รองศาสตร์ ดร.เอ็จ สโรบล รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวในการประชุมทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม ว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกิดภาวะฝนแล้ง และฝนตกมากผิดไปจากเดิม ซึ่งทำให้ระบบการเกษตรและการปลูกพืชเปลี่ยนไป โดยผลผลิตที่ได้จะลดลง และขาดคุณภาพ ขณะที่การเลี้ยงสัตว์ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้สัตว์เกิดภาวะเครียด เช่น ไก่ จะออกไข่น้อยลง และวัวจะให้น้ำนมที่คุณภาพต่ำทั้งนี้ยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตรุนแรงเพราะเพิ่งเริ่มเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ ควรออกมาให้ความรู้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินสถานการณ์ อย่างไรก็ตามในส่วนของวิธีป้องกัน และบรรเทา ทำได้โดย การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากทุกภาคส่วนให้น้อยลง รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวด้วยว่ารัฐบาลควรออกมารณรงค์ให้ความรู้และมีมาตรการอย่างจริงจัง โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าควรจะทำเกษตรอย่างไรที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด