น.ศ.ยะลาเห็นด้วยใช้GT200ตรวจระเบิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะนักเรียนโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ จ.ยะลา กล่าวถึง กรณีของการใช้เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 ในการตรวจหาวัตถุ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในความเห็นส่วนตัวของนักศึกษาจำนวนหนึ่ง กล่าวว่า ยัง
มีความจำเป็น ที่ยังต้องใช้ในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจาก เป็นเครื่องมือที่สามารถทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย และยังใช้ได้มีประสิทธิภาพ แต่ทางที่ดี อยากให้รัฐบาล หรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงประสิทธิภาพโดยเร็ว เพื่อเป็นการ
ใช้เครื่องมือ อย่างมีคุณธรรม ลดปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจจะเป็นแพะก็ได้ ซึ่งจะเกิดความยุติธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ นักศึกษากล่าว ในการลงพื้นที่ทัศนศึกษาในจ.สตูล ขณะที่ ได้เข้าพบนายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
ผู้ว่าราชการจ.สตูล ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของ จ.สตูล และอยู่กันอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม และค่ายลูกเสือ นักศึกษากล่าวว่า เข้ามาในพื้นที่จ.สตูล มีความมั่นใจ และอยากให้จังหวัดภาคใต้ มีความสงบสุขดังเช่น จ.สตูล