ทหารช่วยชาวสตูลหลังเจอปัญหาภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ปรีชา สาลีผล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 45 ต.ควนโดน อ.เมือง จ.สตูล นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าแจกจ่ายน้ำ จำนวนกว่า 75,000 แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ม.7 บ้านโคกไต ต.ควนโดน อ.เมือง จ.สตูล ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในปีนี้ ซึ่งในปีนี้ มีภัยแล้ง จ.สตูล มาเร็วกว่าปกติ มีบ่อน้ำในหมู่บ้านที่มี จำนวนมากกว่า 50 บ่อ แห้ง พืชสวนไร่นาเหี่ยวเฉา ในปีนี้ภัยแล้งมาเร็ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็พร้อมจะดำเนินให้ความสะดวกให้ชาวบ้าน ในการนำน้ำอุปโภคบริโภคมาแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนั้น มีการจัดเตรียมอุปกรณ์รดน้ำ และกำลังพล ในการช่วยเหลือราษฎร หากมีการร้องขอ และจะสำรวจความเดือดร้อนในทันที