มทภ.2ลั่นฮุนเซนมาเขาพระวิหารต้องมีไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเข้าพระวิหาร พล.ต.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะทหารระดับสูงของกองทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้นำทหารของกัมพูชา ที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่บนเข้าพระวิหาร ซึ่งนำโดย พล.อ.เจีย ดารา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะทหารระดับสูงของกัมพูชา เพื่อที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับ และรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีที่ สมเด็จฮุน เซน
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะเดินทางมาตรวจพื้นที่ บริเวณเข้าพระวิหาร ในวันพรุ่งนี้ จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะได้เดินทางลงจากเขาพระวิหาร และไปที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไปประชุมร่วมกับ นายประวัติ รัฐิรมย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า หากสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาตรวจเพียงแค่ในเขตแดนของกัมพูชา ก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่หากว่า มาตรวจเขาพระวิหาร ก็จะต้องมีฝ่ายไทยมาร่วมด้วย โดยรัฐบาลไทย ได้มอบให้ตน
พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไปร่วมต้อนรับที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชา จะให้คำตอบภายใน 1 ช.ม. และในการเดินทางมาตรวจพื้นที่ ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งนี้ ตนจะ
ไม่ยอมให้มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น อย่างเด็ดขาด