กาฬสินธุ์ รณรงค์ กำจัดยุงลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำการรณรงค์ พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเน้นพ่นไปตามท่อระบายน้ำ หลังจากที่พบว่า สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน บาง
วัน เกิดฝนตกทำให้มียุงลายเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ทางด้าน น.พ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาโรคไข้เลือดออกในปีนี้ เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครองจะต้องระวังไม่ให้ยุงกัด ในช่วงกลางวัน เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้มียุงลายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในขณะนี้ มีรายงานตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยจำนวน 30 ราย การเฝ้าระวังจึงควรช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหากพบว่า มีการตัวร้อนไข้สูง ก็ให้รีบไปพบแพทย์