เครือข่ายสตรีจวกเฉลิมหยุดพูดหยาบคาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน และกลุ่มเครือข่ายเด็กและสตรี จำนวนประมาณ 20 คน เดินทางมายังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือ ถึงนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้อง ให้ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย หยุดพฤติกรรมการกระทำคำพูดที่รุนแรง ต่อสุภาพสตรี จากกรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม ใช้กริยาวาจา ไม่ให้เกียรติสุภาพสตรี
โดยใช้คำพูดหยาบคาย ในการเรียกสรรพนามสุภาพสตรี ซึ่งถือ เป็นการเหยียดหยาม ดูหมิ่นศักดิ์ศรี และคุกคามสิทธิสตรี อย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ ประธานรัฐสภา และคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ใช้อำนาจ
ตรวจสอบพฤติกรรม ของร.ต.อ.เฉลิม ด้วย