ทต.พลับพลานารายณ์ มอบถ้วยรางวัลกีฬาต้านยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มอบถ้วยรางวัลกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ 6 บ้านเนินเห็ด เพื่อส่งเสริมเยาวชนรู้รักสามัคคี และสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัล จำนวน 9 ถ้วย ให้แก่นายประภาส ดวงอาจ ประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2553 ในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดหมู่ 6 ครั้งที่ 3 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 บริเวณสนามกีฬาชั่วคราวบ้านเนินเห็ด หมู่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนถ้วยรางวัลดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มกีฬาประจำหมู่บ้านเนินเห็ดหมู่ที่ 6 ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือประชาชนหมู่ที่ 6 ร่วมใจต้านยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชนในหมู่บ้าน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด