ผู้แทนจาก ASIAN Dialogue Society ลงพื้นที่ดูงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะผู้แทนจาก ASIAN Dialogue Society ลงพื้นที่ดูงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว นางอุดมศรี ศิริลักษณาพร ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า คณะผู้แทนจาก ASIAN Dialogue Society ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 13ประเทศกลุ่มอาเซียน รวมทั้งจากญี่ปุ่น และจีน จำนวน 15 คน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ นายประภาส แสงประดับ ประธานชุมชนโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว กล่าวว่า คณะดูงานมีความสนใจการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยกรณีปรับปรุงและพัฒนาในที่ดินเดิม โดยเฉพาะการย้ายบ้านขึ้นจากคลอง การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย การแก้ปัญหาที่ดินซึ่งเปลี่ยนจากผู้บุกรุกมาเป็นการเช่าที่ระยะยาวกับเจ้าของที่ดิน คือกรมธนารักษ์ การจัดสวัสดิการให้ผู้ยากไร้และคนพิการด้วยการสร้างบ้านให้อยู่ฟรีจำนวน 3 หลัง โดยใช้ทุนของชุมชนในการก่อสร้าง นายประภาส กล่าวว่า การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่มีชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลัก ที่ชุมชนบางบัว มีคณะดูงานทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้นำชุมชน นักวิชาการ หน่วยงาน มาร่วมศึกษาเรียนรู้เป็นประจำทุกสัปดาห์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด