กกต.กลาง เดินหน้าลูกเสืออาสา กกต.

กกต.กลาง เดินหน้าลูกเสืออาสา กกต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายภุชงค์ นุตราวงศ์ รอง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานด้านการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการดำเนินโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ด้าน รอง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ และความเข้าใจในการเลือกตั้งสูงมาก เกิดปัญหาน้อยมาก ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ถือว่าน้อยที่สุดในประเทศไทย และที่ผ่านมาในเรื่องของการร้องเรียนถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆ น้อย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำ เอ็ม.โอ.ยู. ( M.O.U.) กับเทศบาลเมืองเบตง เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ที่เกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน โดยใช้โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย มาเป็นโครงการที่เสริมสร้างวิถีชีวิตให้กับเด็กๆ โดยมี การฝึกอบรมลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเบตง ทั้ง 5 โรงเรียน จำนวน 500 คน ให้เด็กๆ เหล่านี้