นักเรียนสตูลร่วมบริจาคเลือด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล จำนวน 200 คน ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย จังหวัดสตูลที่โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพื่อจัดหาโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยได้รองรับการขาดแคลนโลหิตในช่วงปิดภาคเรียน ในวันสงกรานต์เพื่อให้ได้โลหิตเดือนละ 400-500 ยูนิต แต่ไม่สามารถรองรับนักเรียน จำนวน 200 คน ของโรงเรียนจุฬาภรณฯ ได้ เนื่องจากนักเรียนสามารถบริจาคโลหิตไทยเพียงละ 10 คนเท่านั้น ซึ่งได้โลหิตจำนวน 17,544 ส่วนใหญ่นักเรียนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอายุ น้ำหนักและระดับของความเข้มข้นของเลือดไม่สามารถไม่เป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ยังเดินหน้าเดินสายลงพื้นที่รับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนนี้จะลงพื้นที่ อบจ.จังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา และอำเภอควนโดน สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ผู้สนใจสามารถบริจาคโลหิตได้ตามสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-730966 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับและการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตของผู้ป่วยต่อไป