โวยก.ค.ศ.เร่งจัดเลือกตั้งใหม่ชิงผู้แทนผู้บริหาร

ข้องใจไม่ยกเลิกผลเก่าหวั่นเป็นโมฆะ เลขาฯก.ค.ศ.มั่นใจชี้แจงศาลปกครอง

นายนิพนธ์ ชื่นตา ผู้อำนวยการรร.อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพฯ หนึ่งในผู้สมัครผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ได้มีมติให้มีการเลือกตั้งใหม่ในส่วนของกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน ก.ค.ศ.สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จำนวน 8 เขตเลือกตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร อุบลราชธานี และนครสวรรค์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ถูกต้อง โดยให้ ผอ.กศน.จังหวัด และรอง ผอ.กศน.จังหวัด เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนได้ด้วย ซึ่งถือว่าผิดประเภท ทางก.ค.ศ.จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

นายนิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาการเลือั้งดังกล่าวตนได้ฟ้องศาลปกครองไปแล้ว ซึ่งศาลยังไม่ได้วินิจฉัย แต่การที่ ก.ค.ศ.ประกาศการเลือกตั้งใหม่ เท่ากับยอมรับว่าที่ผ่านมาทำไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรยกเลิกประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมก่อนไม่เช่นนั้นการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะไม่เกิดผล

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวว่า กศน. ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งใน 8 จังหวัด ตามมติของ ก.ค.ศ. เนื่องจาก กศน.จังหวัดดังกล่าว ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยรวม ผอ.กศน.จังหวัด และรอง ผอ.กศน.จังหวัดเข้าไปด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ ส่งผลให้มีจำนวนรายชื่อผู้ลงคะแนนเกินเข้ามา ทั้งนี้ตามกฎหมาย ผอ.กศน.จังหวัด และรอง ผอ.กศน.จังหวัด ยังไม่มีสิทธิ จนกว่าสำนักงาน ก.ค.ศ.จะออกระเบียบกำหนดตำแหน่งให้ ผอ.กศน.จังหวัด และ รอง ผอ.กศน.จังหวัด อยู่ในกลุ่มผู้บริหารการศึกษาจึงจะมีสิทธิเลือกผู้แทนผู้บริหารการศึกษาได้

ด้าน นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า เรื่องนี้ ก.ค.ศ. ได้มีการเยียวยาโดยให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ดำเนินการไม่ถูกต้องแล้ว จากนั้นจะมีการประกาศผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน ก.ค.ศ.ใหม่ ส่วนการที่ ก.ค.ศ.ไม่ได้ประกาศยกเลิกรายชื่อกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเดิมนั้น เนื่องจากรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในส่วนของ กศน.ที่เกินมามีเพียง 80 กว่าคะแนนเสียง ในขณะที่ผู้ชนะการเลือกตั้งมีคะแนนนำเกือบ 2,000 คะแนน จึงเห็นว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบแต่อย่างใด ส่วนที่มีการฟ้องศาลปกครอง ทางสำนักงาน ก.ค.ศ.ก็พร้อมจะชี้แจงว่าได้มีการเยียวยาสิ่งที่ผิดพลาดแล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด