สอน.จนมุมกันผู้ส่งออกใช้นํ้าตาลก.

ยํ้าจัดสรรพอใช้ในประเทศ

นายประเสริฐ ตปณียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ปี 53 สอน.จัดสรรน้ำตาลโควตา ก. (บริโภคในประเทศ) ที่ 21 ล้านกระสอบ ซึ่งเพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศแน่นอน เพราะเพิ่มจากปีก่อน 2 ล้าน กระสอบ สาเหตุที่มีการใช้ปริมาณน้ำตาลในประเทศมากขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกอาหารที่ขอใช้น้ำตาลโควตา ค. เพื่อผลิตอาหา่งออกบางรายหันมาใช้โควตา ก. เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นอาจมีผู้ส่งออกอาหารบางรายใช้น้ำตาลโควตา ค. ไม่ถึง 70% ที่ขอไว้แล้วไปใช้โควตา ก.ในราคาที่ถูกกว่า

ขณะเดียวกัน สอน.เตรียมประชุมคณะทำงานปราบปรามการลักลอบส่งออกน้ำตาลในกลางเดือน ก.พ.นี้ ซึ่งสอน.มีข้อตกลงกับกรมศุลกากรในการตรวจสอบด่านลกากรตามแนวชายแดน โดยปัจจุบันได้ปิดด่านไม่ให้มีการขนน้ำตาลผ่าน 6 ด่าน คือ ด่านแม่สาย ด่านเชียงของ ด่านนครพนม ด่านช่องจอม ด่านช่องผักกาด และด่านซับตารี ซึ่งถ้าพบว่ามีการลักลอบก็จะขอความร่วมมือกรมศุลกากรปิดด่านไม่ให้น้ำตาลผ่านมากขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด